Topshipment.com

TopShipment.com nudi uslugu prosleđivanja pošiljaka iz Amerike u druge zemlje širom sveta. Nakon registracije, dobićete američku adresu koju koristite za prijem paketa. Takođe dobijate svoj nalog kome možete da pristupite preko URL-a http://www.topshipment.com. Kada TopShipment primi paket adresiran na vašu američku adresu, mi ćemo postaviti opis paketa na vaš nalog na topshipment.com i obavestiti vas putem e-pošte koju ste uneli tokom registracije.

Nakon što završite uplatu na vaš nalog, popunite online carinski formular i potvrdite dalje slanje, mi ćemo poslati paket na vašu adresu stanovanja, u skladu sa vašim uputstvima.

TopShipment nudi tri različite vrste korisničkog naloga: Besplatan, Mesečni i Godišnji. Sa Besplatnim nalogom, vaša pošiljka će biti poslata u istom paketu koji smo dobili. Sa Mesečnim i Godišnjim nalozima omogućavate sebi znatne uštede pri slanju više pošiljaka.

Korisnički Sporazum

Ovaj Korisnički Sporazum ("Ugovor") je pravni ugovor između vas (u daljem tekstu "Vi" ili "kupac") i TopShipment LLC, kompanije koja poseduje topshipment.com ("TopShipment" ili "nas").

Ovaj sporazum reguliše vaše korišćenje TopShipment sajta, u daljem tekstu Sporazuma "topshipment.com" ili "sajt". Sve usluge koje pruža TopShipment su opisane na topshipment.com i kolektivno se u ovom Sporazumu nazivaju "usluge". Kao uslov da bi mogli da koristite ovaj sajt, vi izjavljujete i garantujete kompaniji TopShipment LLC da nećete koristiti ovaj sajt ili uslugu za bilo koju svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili zabranjena ovim Sporazumom i napomenama.

Ovaj Sporazum dopunjuje uslove opisne na sajtu. Pristupanjem sajtu ili otvaranjem novog naloga na TopShipment.com, saglasni ste da ste obavezani svim uslovima ovog Sporazuma. Ako se ne slažete sa uslovima ovog Sporazuma, ne možete da koristite TopShipment.com.

Možemo izmeniti ovaj Sporazum i informisati vas o izmenjenim uslovima slanjem e-pošte, a same izmene stupaju na snagu kada vam pošaljemo e-poštu, ili menjajući uslove na TopShipment.com, u kom slučaju izmene stupaju na snagu kada ih objavimo.

Nastavljajući da pristupate ili koristite TopShipment.com posle jedne takve izmene, saglasni ste da da ste obavezani uslovima izmenjenog Sporazuma. U bilo kom drugom slučaju ovaj Sporazum može biti izmenjen samo u pisanoj formi i mora biti lično potpisan od strane nas.

Molimo vas da pročitate USLOVE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PRE KORIŠĆENJA TOPSHIPMENT.COM. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM USLOVIMA ne možete da koristite sajt. Korišćenjem sajta, smatraće se da ste prihvatili OVA PRAVILA I USLOVE. Da biste koristili uslugu, potrebno je da imate najmanje 18 godina.

Naša Politika privatnosti

Informacije koje smo dobili kroz vaše korišćenje bilo kog dela sajta, bilo kroz proces registracije ili na drugi način, podležu politici privatnosti koja se nalazi na sajtu ("Politika privatnosti"), a koja je sastavni deo ovog Ugovora po principu reference.

Možete da pristupite TopShipment Politici privatnosti klikom na ovaj link: Politika privatnosti. Politika privatnosti opisuje način na koji sakupljamo i koristimo informacije koje ste nam dali, uključujući i naša prava u odnosu na te informacije.

Pregledajte politiku privatnosti pre nego što koristite sajt. Ukoliko niste spremni da prihvatite uslove i politiku privatnosti, molimo vas da ne koristite sajt.

TopShipment neće deliti, davati u najam ili zakup vaše lične podatke trećim licima za njihovo samostalno korišćenje ili korist. Informacije koje prikupljamo od Vas se koriste za obradu vaših narudžbina, otvaranje naloga, slanje proizvoda, verifikaciju naloga, što je u suštini ono što nam je potrebno da radimo svoj posao. Mi ne čuvamo niti skladištimo brojeve kreditnih kartica kako bismo dodatno zaštitili vašu sigurnost i privatnost .

TopShipment sajt

Bez licence

Osim ako nije izričito navedeno u ovom Ugovoru, ništa što je sadržano u ovom Ugovoru ili na sajtu neće se tumačiti kao dodeljivanje bilo kakve licence ili prava, izričito, implicitno, po klauzuli koja prouzrokuje zabranu ili na drugi način, u odnosu na bilo koji od sadržaja TopShipment ili sadržaja bilo koje treće strane . Sva prava koja ovde nisu izričito dodeljena su zadržana.

Slažete se da ne koristite sajt ili usluge za bilo kakve aktivnosti koje:

 • Štete ili prete da naškode TopShipment ili korisnicima na bilo koji način, uključujući i korišćenje informacija koje možete naći ovde da bi se konkurentno takmičili sa TopShipment-om;
 • Lažno predstavljaju bilo koje lice ili entitet (uključujući TopShipment ili njegovog agenta), ili lažno predstavljaju ili na drugi način odaju lažni utisak o vašoj vezi sa nekom osobom ili subjektom;
 • Distribuiraju ili prenose bilo koji sadržaj koji krši autorska prava ili krši bilo čija autorska prava, žig, poslovnu tajnu, patent ili druga prava;
 • Krše bilo koji zakon (da li lokalni, državni, nacionalni, ili međunarodni ), namerno ili nenamerno;
 • Podrazumevaju izmenu Internet protokola ili na drugi način manipulišu identifikacionim informacijama kako bi se prikrilo pravi identitet;
 • Daju i ostavljaju lažne, netačne ili nepotpune informacije na TopShipment ili bilo kom drugom servisu za špediciju ili vladinoj agenciji;
 • Ometaju usluge, sajt, servere ili mreže povezane sa sajtom, ili ne poštuju zahteve, procedure, politike ili propise mreža povezanih sa sajtom;
 • Podrazumevaju prikupljanje ili čuvanje ličnih podataka o drugim korisnicima;
 • Podrazumevaju učešće u bilo kakvoj aktivnosti koja krši lična prava na privatnost drugih osoba, uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje i distribuciju informacija o korisnicima Interneta bez njihove dozvole, osim ako i kako je dozvoljeno važećim zakonom; ili
 • Podrazumevaju slanje ili upload na TopShipment kompjuterske servere ili mrežu bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe dizajnirane da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme.

Bez automatskih upita

Ne smete slati automatske upite bilo koje vrste sajtu bez izričite dozvole TopShipment-a. Imajte na umu da “slanje automatskih upita” obuhvata između ostalog:

 • Korišćenje bilo kog softvera koji šalje upite sajtu da se utvrdi kako sajt ili veb stranica rangira razne upite ;
 • " Meta - pretraživanje " ; i
 • Obavljanje " offline" pretraga na bilo kom sajtu TopShipment-a .

Bez kopiranja

Vi ne smete (niti smete dozvoliti trećoj strani) da kopirate, menjate, create a derivative work, reverse engineer, reverse assemble ili na bilo koji drugi način pokušate da otkrijete bilo kakav izvorni kod , prodajete, dodeljujete , izdajete podlicencu , dodelite bezbednosni interes za ili na drugi način preuzmete bilo kakvo pravo u uslugama ili na sajtu , uklonite ili prikrijete obaveštenje o autorskim pravima ili druga obaveštenja prikazana na sajtu .

Osim gore navedenog, ne smete kopirati , štampati , skladištiti, čuvati ili distribuirati sadržaje preuzete sa sajta na bilo koji način za komercijalnu upotrebu bez prethodnog pismenog odobrenja TopShipment-aili nosioca autorskog prava imenovanog u relevantnom obaveštenju o autorskim pravima.

Autorska prava

Sav sadržaj dostupan na TopShipment.com, uključujući dizajn sajta, teksta, grafiku , interfejs i izbor aranžmana je zasticen autorskim pravom TopShipment-a , uz sva zadržana prava, ili je vlasništvo TopShipment-a ili trećih lica zaštićenih pravom intelektualne svojine.

TopShipment, TopShipment.com, i Eastbiz su obeležja Eastbiz korporacije. Oznake usluga / zaštitne oznake TopShipment-a ne smeju se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koju ne obezbeđuje TopShipment, u bilo kom obliku koji može izazvati zabunu među kupcima, ili na bilo koji način omalovažava ili diskredituje TopShipment.

Ako verujete da sadržaj na sajtu TopShipment.com krši vaša autorska prava, pošaljite obaveštenje o kršenju autorskih prava agentu za zaštitu autorskih prava TopShipment. Vaše obaveštenje mora da ispuni zahteve Digital Millennium Copiright Act ( kao što se zahteva pod 17 USC § 512 ), pružajući sledeće informacije :

 1. Identifikaciju autorskog prava za koje smatrate da je povređeno.
 2. Identifikaciju materijala za koji tvrdite da krši autorsko pravo, tako da možemo da ga lociramo na sajtu.
 3. Vašu adresu, broj telefona i e-poštu.
 4. Vašu izjavu da s pravom verujete da sporna upotreba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona.
 5. Vašu izjavu da su gore navedene informacije u vasem obavestenju tačne, podložnu kazni za krivokletstvo i da ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava.
 6. Vaš potpis.

Obaveštenje treba poslati poštom na:
Eastbiz Corporation. Attn: Copyright Agent, 2972 Columbia St., Torrance CA 90503 U.S.A.
ili poslati faksom na broj: (310) 531- 7389 (Attn: Copyright Agent)
ili putem e-pošte na: copyright@TopShipment.com.

Po prijemu obaveštenja kakvo je opisano gore, TopShipment.com će preduzeti sve što, po sopstvenom nahođenju, smatra odgovarajućim, uključujući uklanjanje spornog sadržaja sa TopShipment.com.

Zaštitni znak

Jako nam je važno da ne bude zabune o tome koji vid usluga pružamo. Zabranjeno je korišćenje bilo koje oznake koja se pojavljuje na našim sajtovima bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika zaštitnog znaka .

TopShipment ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji se pojavljuje na sajtu treće strane kojem se može pristupiti preko sajta TopShipment.com, a vlasnici zaštitnog znak trebalo bi da se obratite direktno sajtovima treće strane da bi rešili sporove oko zastitnog znaka.

Ako ste vlasnik zastitnog znaka ( ili predstavljate vlasnika zaštitnog znaka ) i imate prigovor na sadržaj koji odgovara vašem zastitnom znaku na TopShipment.com, ili ako smatrate da smo nepropisno koristili vas zaštitni znak da promovišemo TopShipment.com na sajtu treće stran , molimo vas da obezbedite sledeće informacije u potpisanom pismu sa pečatom vase kompanije:

 1. Ime kompanije
 2. Kontakt informacije ( uključujući i e-mail adresu )
 3. Spisak registrovanih zastitnih znakova o kojima je reč, uključujući kopije svake potvrde o registraciji zastitnog znaka.
 4. Identitet reklame(i) o kojoj se radi ( putem URL adrese u donjem delu oglasa ili druge informacije o identitetu ). Navedite da li je vaša žalba je ograničena na određene reklame oglašivača ili je opšti prigovor na sve oglašivače.
 5. Ako je određenim filijalama ili partnerima dozvoljeno da koriste vaš zaštitni znak u sadržaju svog oglasa, molimo Vas da navedete imena kompanija u svom pismu.
 6. Uključite sledeću izjavu : "S pravom verujem da upotreba gore pomenutih zaštitnih znakova u gore pomenutoj reklami nije ovlašćena od strane vlasnika zastitnog znaka ili njegovog agenta, niti je takva upotreba na bilo koji drugi način u skladu sa zakonom".
 7. Uključite sledeću izjavu : " Potvrđujem da su informacije u ovom obaveštenju istinite i ispravne i da sam ovlašćen da delujem u ime vlasnika zaštitnog znaka"
 8. Vaš potpis

Pošaljite ovu pisanu izjavu sa navedenim informacijama na sledeću adresu:
Eastbiz Corporation Attn: Trademark Complaints, 2972 Columbia St., Torrance CA 90503 U.S.A.
ili faksom na broj : (xxx) (866) 874-8803 (Attn: Trademark Complaints)
ili putem elektronske pošte na: copyright@TopShipment.com.

Po prijemu obaveštenja kao što je gore navedeno , TopShipment.com će potvrditi postojanje državne potvrde o registraciji zastitnog znaka koji je u pitanju i preduzeće sve što, po sopstvenom nahođenju, smatra odgovarajućim, uključujući uklanjanje spornog sadržaja sa TopShipment.com. U slučaju da je sporni sadržaj obezbeđen TopShipment-u od strane trećeg lica i po sopstvenom nahođenju TopShipment , zaključi da je sadržaj identičan registrovanom znaku i iskorišćen u vezi sa robom i / ili uslugama koje su obuhvaćene registrovanim zaštitnim znakom vlasnika istog, TopShipment će obavestiti treću stranu pre uklanjanja spornog sadržaja. Ako pre tog uklanjanja, treća strana dokaže da ima potvrdu o registraciji svog zaštitnog znaka ili odobrenu aplikaciju za zaštitni znak koja pokriva sporni sadržaj , TopShipment neće ukloniti sadržaj .

Bez obzira na gorepomenuto , TopShipment će postupiti u skladu sa uslovima bilo kog sudskog naloga koji se odnosi na ponašanje sporne strane navedene u takvom sudskom nalogu.

Servis TopShipment

Registracija

Pre nego što počnete da koristite usluge, morate otvoriti nalog na TopShipment-u popunjavanjem formulara za otvaranje naloga upisujući istinite, tačne, aktuelne kompletne informacije o sebi (Informacije o registraciji) . Ovim putem pristajete da održavate i ažurirate informacije o registraciji da bi one ostale istinite, tačne, aktuelne i kompletne. Ako date bilo kakvu informaciju koja je neistinita , netačna, nije aktuelna ili potpuna , il ako TopShipment ima razumne osnove za sumnju da su informacije koje ste dali neistinite, netačna, nisu aktuelne ili potpune ,TopShipment ima pravo da vas suspenduje ili vam ukine pristup i onemogući vam bilo kakvo korišćenje Sajta i Usluga .

Prevencija Prevara

TopShipment kontinuirano radi na tome da spreči prevare vezane za plaćanje, najvažnije mere za prevenciju prevara koje koristimo su lozinka, verifikacija naloga i ograničenja potrošnje. Takođe, zahtevamo da svi predmeti koje nam šaljete budu u potpunosti plaćeni prodavcu .

Lozinka

Kada obavite registraciju, možete da pristupite svom nalogu na TopShipment i ostalim poverljivim delovima TopShipment.com sajta pomoću lozinke. Vi ste odgovorni za zaštitu lozinke. Slažete se da ne otkrivate svoju lozinku trećim licima. Slažete se da preuzimate potpunu odgovornost za bilo kakve aktivnosti ili akcije pod vašom lozinkom, bez obzira da li ste ovlasrilii takve aktivnosti i radnje ili ne. Odmah ćete obavestiti TopShipment.com o svakom neovlašćenom korišćenju vaše lozinke.

Verifikacija naloga

Nakon registracije naloga za TopShipment, od vas će biti zatraženo da prođete različite oblike identifikacije, kao što je navedeno na stranici vašeg naloga na TopShipment. Ovi oblici identifikacije mogu uključivati vozačku dozvolu, pasoš, račune za komunalne usluge i US Postal Service obrazac 1583 . Što nam više oblika identifikacije pošaljete, nivo vase verifikacije će biti viši. Kupci sa niskim nivoom verifikacije predstavljaju mnogo veci rizik za nas. Mi smanujemo taj rizik nametanjem određenih ograničenja tim nalozima. Ovakav sistem smanjuje šansu za prevarom i omogućava nam da zadržimo niske cene . Mi ohrabrujemo naše klijente da povećaju svoj nivo verifikacije koliko god je to moguće, što će nam omogućiti da uklonimo restrikcije na nalogu.

Potrošačke Granice

U cilju smanjenja naše izloženosti riziku od prevare sa neverifikovanih i neproverenih naloga, svi računi imaju limit potrošnje. Ovo ograničenje se odnosi na ukupan iznos koji možete da potrošite svakog meseca na proizvode, poštarine, takse, itd. Vaš limit potrošnje je utvrđen na vašoj stranici naloga na TopShipment-u. Možete da podignete limit potrošnje podizanjem nivoa verifikacije i uspešnim obavljanjem transakcija sa nama. Svesni smo da je ovo ograničenje teret za naše klijente i da možemo izgubiti saradnju sa poštenim kupcima koji žele da potroše više na našem sajtu. Međutim, otkrili smo da je to najbolji način da ograničimo korišćenje ukradenih kreditnih kartica i druge metode prevara na našem sajtu .

Sigurnosno čekanje (Security Hold)

Povremeno dolazi do odstupanja ili drugih problema sa statusom naloga i plaćanjem zbog čega smo primorani da nalog stavimo na sigurnosno čekanje. Dok je nalog na čekanju, nećemo teretiti vaš nalog ni za kakve troškove, uključujući i troškove isporuke . Mi ćemo vas obaveštavati o statusu bezbednosnog čekanja i o tome kako možete da nam pomognete da to rešimo.

USA Izvozni propisi

Klijent mora da izvozi proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, u skladu sa svim važećim zakonima Sjedinjenih Američkih Država o kontroli izvoza i u skladu sa propisima, uključujući propise kojima upravlja Ministarstvo trgovine SAD , Stejt department SAD , i američko ministarstvo finansija. Kao klijent TopShipment i / ili Eastbiz korporacije slažete se da ne izvozite, re-izvozite ili prevozite bilo kakve artikle u bilo koju zemlju za koju su Sjedinjene američke države uvele embargo ili trgovačku sankciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na Kubu, Iran, Irak, Severnu Koreju, Somaliju i Sudan ili bilo koju drugu destinaciju za koju SAD zahtevaju dozvolu za izvoz bez prethodnog dobijanja takve dozvole(a). Preusmeravanje ovih artikala protiv zakona SAD je zabranjeno. Svi zahtevi za dobijanje izvozne dozvole su isključiva odgovornost pojedinca i / ili entiteta u dogovoru sa TopShipmentm i / ili Eastbiz korporacijom.

Paketi u odnosu na pisma i časopise

Većina klijenata TopShipment-a koristi naše usluge iskljucivo za pakete ali ne i za prosleđivanje pisama ili časopisa.

Iz tog razloga, i zato sto postoje posebni uslovi za prijem i prosleđivanje poste u SAD, naša standardna procedura je da odbacimo sva pisma koja dobijamo.

Međutim, ako biste želeli da vam prosleđujemo pisma i / ili časopise, jednostavno naznačite ovo na vašem nalogu na TopShipment-u.

Da bi ispunili uslove za prosleđivanje pisama, verifikacija vaseg naloga mora da sadrži overen formular 1583 i dva dodatna oblika identifikacije.

Ako nemamo te dokumente u arhivi, mi ćemo odbaciti vašu poštu.

Adrese

Svaki paket koji pošaljete TopShipment-u mora biti pravilno adresiran. Vaše tačno ime i sanduče / broj stana moraju biti napisani na svakom paketu.

Ako paket stigne sa netačnom ili nepotpunom adresom (na primer nedostaje broj poštanskog sanduceta ili je ime nepoznato/pogrešno napisano ), TopShipment će pokušati da utvrdi kome pripada.

Ako TopShipment uspe da odredi vlasnika paketa,, paket ce se poslati u odgovarajuće poštansko sanduče i mi ćemo naplatiti naknadu od $ 8.50 za korekciju adrese.

Ako vlasnik ne može da se odredi i zahtev za sa podatke za praćenje nije obezbeđen u roku od 10 dana od dana dolaska paketa, paket će biti uništen.

Naplata visestrukih paketa

Ako koristite našu uslugu individualnih paketa, svaki pojedinačni paket koji TopShipment primi će biti poslat u originalnom pakovanju (kao što je primlje .

Neke online prodavnice će isporučiti jednu narudžbinu u više paketa. U takvim slučajevima TopShipment će vam poslati svaki pojedinačni paket i naplatiti za svak . Ako koristite našu uslugu Virtualno poštansko sanduče, odvojeni paketi mogu biti konsolidovani objedinjeni .

Skladištenje

TopShipment će sačuvati vaše pakete u našem skladištu do 90 dana bez naknade dok čekamo da sve potrebne naknade za takse i carinske obrazace za otpremu , i bilo koje dodatne pakete koji se objedinjuju .

Nalozi pojedinačnih paketa

Skladištenje je ograničeno na jedan paket u jednom trenutku u poštanskom sandučetu, bez obzira na veličinu. Ako želite da primate više od jednog paketa istovremeno, potrebno je da pređete na uslugu Virtualno sanduče.

Virtuelni poštanski sandučići

Skladištenje je ograničeno na 18 kubnih metara. To je dovoljno prostora da stanu tri ogromne 36"x17"x17" kutije (ili mnogo više manjih kutija ).

Ako vam ova zapremina nije dovoljna , možete da udvostručite veličinu virtuelnog poštanskog sandučeta za samo $ 25 mesečno .

Napušteni paketi

Ako primimo paket, ali ne i potrebne naknade i dokumentaciju od vas u roku od 90 dana, smatraćemo paket napuštenim. TopShipment će prodati napuštene pakete na javnoj aukciji ili privatnom prodajom, bez dodatnog obaveštenja.

Odbijanje paketa

TopShipment nije u mogućnosti da odbije bilo koji izabrani paket zbog obima paketa koje primamo svaki dan.

Preveliki paketi

Preveliki paketi su svi paketi koji veličinom ili težinom prekoračuju limit metode otpremanja navedenih u kalkulatoru TopShipment.com. Preveliki paketi će morati da se podele, smanje, uniste ili vrate pošiljaocu.

Fotografisanje paketa

Za malu naknadu, TopShipment će fotografisati sadržaj paketa, što će vam omogućiti da znate da li je vaša prodavnica pravilno ispunila vasu narudžbinu, da li su stigli svi vaši artikli i zaštiti vas u slučaju da je bilo koji od vaših artikala izgubljen ili oštećen tokom dostave.

Imajte na umu da ako podnesete zahtev za jednu fotografiju, a sadržaj paketa se ne uklapa u zonu od 36 × 36 centimetara, mi žemo vas zahtev promeniti u zahtev za više fotografija i naplatiti u skladu sa tim.

Objedinjavanje i prepakivanje

Objedinjavanje više paketa u jednu kutiju može značajno smanjiti troškove isporuke. Korisnici virtuelnog sandučeta mogu zahtevati da se roba objedini sa ili bez originalnog pakovanja. Ako tražite objedinjavanje, imajte na umu sledeće: TopShipment ne preporučuje objedinjavanje paketa u kutiji većoj od 26"x13"x13 ", što je limit veličine USPS-a . Veliki i teški paketi se lakše oštećuju prilikom isporuke. TopShipment će objediniti veće pakete samo na zahtev kupca, ali nije odgovoran za oštećenja prilikom isporuke.

Ako zatražite da se paket koji je već jednom objedinjen ponovo objedini, naknada će biti udvostručena za svaki paket koji je uključen u to, uključujući sve pakete iz originalnog objedinjavanja.

Ako se paketi ne uklapaju u izabranu veličinu kutije, oni će biti poslati u dodatnoj kutiji, osim ako ne zatražite da nastavimo da ih čuvamo za vas.

Sajt TopShipment nije odgovoran za artikle nestale iz objedinjenog paketa bez dokaza da smo primili nestali artikal. Prema tome, insistiramo da podnesete poseban zahtev za proveru i odaberete opciju fotografisanja sadržaj svakog paketa po dolasku i ponovo tokom objedinjavanja da bi bili sigurni da su sve stavke uključene.

Prodavnice prave greške i poseban zahtev je jedini način da saznate da li nešto nedostaje pre nego što vam se prosledi .

Imajte na umu, međutim, da ovi posebni zahtevi ne mogu biti za pakete koji su već objedinjeni. Posebni zahtevi moraju biti podneti za pojedinačne pakete pre objedinjenja ili preko specijalnih zahteva dostavljenih putem stranice za objedinjenje.

Osim ako zahtevate drugačije, mi ćemo ukloniti sve kataloge tokom konsolidacije. Katalozi su teški, povećavaju troškove isporuke i većina kupaca žele da ih ukloni.

Ako smatrate da smo napravili grešku u integraciji, merenju ili obradi bilo kog posebnog zahteva, možete da podnesete poseban zahtev ( $ 8.50 ) i zatražite od nas da ponovo proverimo. Ako utvrdimo da smo pogrešili, nećete platiti poseban zahtev.

Pomoć pri kupovini

TopShipment vam može pomoći da kupite proizvode u SAD. Naknade za pomoć pri kupovini su opisane na našem sajtu. Imajte na umu da je jedina odgovornost TopShipment-a da bude agent u kupovini na osnovu vaših uputstava. Mi nismo odgovorni za kvalitet robe, garanciju, probleme u isporuci, kopije narudžbi, itd. Sajt TopShipment nije odgovoran ako kupovina ne može biti obavljena iz bilo kog razloga. Ako nismo u mogućnosti da kupimo 50 % ili više traženih stavki, da li zbog nedostupnost ili nepotpunih informacija, cela kupovina će biti otkazana. Ako smo u stanju da kupimo najmanje 50% traženih stavki, mi ćemo nastaviti sa kupovinom.

Troškovi

Troškovi za usluge TopShipment su navedeni na sajtu.

Finansiranje naloga

Kupci moraju da izvrđe uplate za poštarinu i depozit sa svog kreditnog, debitnog ili drugog bankovnog računa (ili vise njih). Račun mora da bude pod istim imenom kao i nalog na TopShipment.com. TopShipment.com zadržava pravo da stavi naloge na bezbednosno čekanje zbog neslaganja u bilo kom izvestaju.

Najbolji način za finansiranje vašeg računa je transfero. TopShipment nije u mogućnosti da identifikuje ACH plaćanja (direktni prenosi sa drugih američkih računa na naš račun) Prema tome, mi ne prihvatamo uplate preko direktnog depozita (ACH) ili bilo koji drugi način plaćanja koji direktno ne nudi naš sistem.

ACH i ostale nepodržane metode plaćanja ce biti podložne kazni od minimalno $ 50.00 plus naknada za vremena za ispitivanje odakle je isplata došla.

Ako vaša pretplata na virtuelno sanduče istekne, ona će automatski biti obnovljena osim ako nas ne obavestite drugačije.

Ako postoji više od jednog paketa na vašem nalogu, vaš račun ne može biti vraćen na pojedinačne pošiljke i biće automatski produžen čak i ako trenutno nemate dovoljno sredstava da se obnovi.

Ukoliko nemate dovoljno sredstava na svom nalogu za obnovu i imate samo jedan ili nijedan paket u poštanskom sandučetu, nalog će biti prebačen na plan za pojedinačni paket.

Naknada za uslugu

Naknada za uslugu od 4,3% se dodaje na cenu poštarine. Medjutim ako finansirate vaš račun virmanski, mi ćemo automatski zadužiti vaš nalog sa dodatnih 4,3 % više od iznosa koji ste nam poslali.

Vire Transfer naknada

Naknada od $16 za svaki dolazni transfer je određena od strane naše banke i naplaćuje se kupcu.

Pomoc pri kupovini

Troškovi za pomoć pri kupovini su podložni naknadi od 4,3 % i ulaze u vaše ograničenje potrošnje na nalogu.

Refundiranje

Uplata za virtuelno sanduče se ne refundira. Uplata za depozit ili poštarinu se refundira. Mi naplaćujemo administrativnu taksu od $ 5 za svaku pojedinačnu uplatu / povraćaj novca plus troškove povraćaja (na primer naknada banaka za transfer) .

TopShipment će naplatiti naknadu za svaki charge-back/payment reversal na korisnikovom nalogu . Charge-back/reversal naknada za uplate putem PayPal-a je $ 20 i charge-back/reversal naknada za uplate putem kreditne kartice je $ 35 .

TopShipment takođe naplacuje 4,3 % od iznosa vraćenog novca plus $ 5 za sve povraćaje .

Problemi u naplati

Korisnik je odgovoran za praćenje svih naplata. Razlika u obračunu se mora prijaviti TopShipment-u u roku od 10 dana od dana fakturisanja . Nakon 10 dana, nijedna naplata nije podložna refundaciji.

Obaveze kupca

Dokumentacija za uvoz i izvoz

Korisnik je odgovoran za utvrđivanje i praćenje propisa za svoje pošiljke, uključujući i sve carinske propise zemlje koja je odredište. TopShipment ne garantuje isporuku paketa koji nisu u skladu sa američkim propisima za izvoz ili propisima za uvoz zemlje u koju su poslati.

Vi ste odgovorni za tačnost svih carinskih deklaracija i dokumentacije za sve carine u zemlji koja je destinacija. Sve takve carine ili take se pridodaju naknadi ostvarenoj od strane TopShipment-a za usluge prosleđivanja paketa/pošte.

Ovim potvrđujete da imate obavezu i odgovornost da obezbedite sve podatke u skladu sa zakonom zemlje koja je konačno odredište vašeg paketa i zakonom SAD-a , uključujući bez izuzetka sve podatke potrebne za 15 CFR sek . 30 i da ste odgovorni za vođenje evidencije, kako je predviđeno važećim carinskim ili drugim zakonima vladinih agencija.

TopShipment ne preuzima nikakvu odgovornost da čuva vaše podatke o prometu ili da deluje kao knjigovođa za vas ili USPPI . Vi ste odgovorni da dostavite TopShipmentu-u sve podatke vezano za USPPI, uključujući ime i id. broj (EIN) i ECCN…..

TopShipment assumes no responsibility to act as a record-keeper or record-keeping agent for you or the USPPI. You are responsible to supply to TopShipment all information regarding the USPPI, including its name and employer identification number (EIN), and the ECCN, Schedule B classification and all other information required under a routed export transaction as described in Title 15, Code of Federal Regulations, Part 30, the Foreign Trade Statistics Regulations (FTSR).

Špedicija

TopShipment robu šalje samo metodama isporuke ponuđenim u kalkulatoru isporuke prikazanom na TopShipment.com. Sajt TopShipment nije odgovoran za troškove isporuke koje vi izaberete. Svi uslovi za odabranu uslugu isporuke (SPS , FedEk , itd) se odnose na vas. Vi ste odgovorni za osiguravanje da isporuka vašeg paketa nije ograničena po sadržaju, veličini ili zapremini.

Vi ovlašćujete TopShipment da otvori pakete ako postoji sumnja o sadržaju paketa (ilegalne robe ) ili iz bilo praktičnog razloga.

Bilo kakav problem sa primljenim paketom mora se prijaviti u roku od 10 dana od dana dostavljanja. Airmail Economy ne pruža dokaz o slanju poštom, osiguranju ili karakteristikama praćenja.

Ostala Pravila

Slažete se da ćete se pridržavati svih zakona i propisa koji se primenjuju na vaš pristup i korišćenje TopShipment.com. Vi ne možete sakupljati lične podatke (uključujući e-mail adrese) sa TopShipment.com, a posebno ne smete da koristite e-mail adrese prikazane na našim stranicama da bi pitali korisnike da se pridruže ili doprinesu vašim uslugama. Mi imamo pravo da istražimo i procesuiramo prekršaje bilo koje vrste u skladu sa zakonom.

Možemo da uključimo i sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona u krivičnom gonjenju korisnika koji krše odredbe ovog Ugovora. Prihvatate da TopShipment nema obavezu da nadgleda vaš pristup ili korišćenje TopShipment.com, ali ima pravo da to učini u cilju funkcionisanja sajta TopShipment.com, kako bi se osigurala vaša saglasnost sa ovim sporazumom, ili da se pridržava važećih zakona ili zahteva suda, administrativne agencije ili drugog državnog organa. Osim ako se ne dogovorimo drugačije u pisanoj formi, ne smete da koristite bilo koji oblik automatizovanih sredstva (kao što su skripte) za pristup TopShipment.com ili prikupljanje informacija sa njega.

Obaveze TopShipment

Obaveze TopShipment-aza isporučene pakete ne bi trebalo da premašuju iznos naknade za rukovanje (bez troškova slanja ) .

Kupac će obeštetiti i osloboditi TopShipment od svih tužbi, uključujući pravne troškove nastale u odbrani protiv pomenutih tvrdnji, od trećih strana koje proističu iz prenosa paketa / pisama poslatih od strane kupca preko TopShipment.

Sajt TopShipment neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu kao posledicu greške ili propusta izazvanih vašim davanjem lažnih ili netačnih informacije ili neobezbeđivanjem svih potrebnih informacija.

Odgovornost servisa

TopShipment’s responsibility for shipped packages shall not exceed the amount of handling fees (excluding actual shipping fees).

Customer shall indemnify and hold TopShipment harmless from any and all claims, including legal fees incurred in defending against said claims, from third parties arising out of the transmission of the package/mail sent by customer through TopShipment.

Problemi sa isporukom

Vi ste odgovorni za potvrdu da je paket koji je stigao u naše skladište isti onaj koji ste naručili. TopShipment obezbeđuje fotografije pristiglog paketa tako da možete da proverite da smo primili ispravan paket na osnovu adrese i broja za praćenje.

TopShipment će ugasiti nalog nepoštenih kupaca koji popunjavaju carinsku deklaraciju i pitaju nas da šaljemo pakete koji pripadaju nekom drugom kupcu.

Takodje, morate odmah da obavestite TopShipment u slučaju da primite pogrešan paket. Greške se dešavaju. Prodavnice ponekad pomešaju imena kupaca ili pogrešno odštampaju broj sandučeta. Stoga, očekujemo da svaki kupac bude korektan i odmah nas obavesti kako bismo mogli da prosledimo paket do ispravnog kupca.

Nestali i izgubljeni paketi

U slučaju gubitka ili oštećenja paketa molimo vas da iskoristite svoj nalog da podnese tužbu. Lažne tuzbe se naplaćuje minimalno $ 8.50, plus troškovi istrage ekipe TopShipment. Svi zahtevi za izgubljene ili oštećene pakete moraju se podneti TopShipment-u u roku od 10 dana. U suprotnom oni će biti automatski odbijeni.

Paketi su osigurani kombinacijom osiguranja dostavljača i privatnog osiguranja TopShipment. Osiguranje za pakete izgubljene u skladištu ili izgubljene tokom otpremanja pokriva samo vrednost unetu u carinsku deklaraciju.

Morate biti u stanju da dokažete vrednost putem fakture ili naloga. Ako zahtevate nižu vrednost u carinskoj deklaracij, to će vam biti isplaćeno!

Morate da podržite zahteve osiguranja za izgubljene ili oštećene stvari dokazom da su ti predmeti zaista primljeni u naše skladište i da su bili u dobrom stanju.

Najbolji način je da fotografišemo sadržaj vaših dolaznih paketa ili koristimo poseban zahtev za inspekciju sadržaja.

Pogledajte kako da izbegnete probleme.

Kašnjenje u lociranju vašeg paketa

Ponekad je TopShipment-u potrebno više vremena da pronađe vas paket u našem skladištu.

TopShipment ne može da ponudi bilo kakvu dodatnu nadoknadu za kašnjenje ili pruži besplatnu poštarinu ako vam je paket stigao kasnije.

Ako pošaljemo paket na pogrešnu adresu onda ćemo učiniti sve da paket stigne pravom kupcu. Mi ćemo pokriti troškove transporta i procedure, ali nećemo nadoknaditi kašnjenje ili neprijatnosti.

Ako ne možemo isporučiti paket pravoj osobi, nadoknadicemo cenu sadržaja, naše naknade i poštarine. Ovakve primedbe procesuiramo u roku od 30 dana.

Prekid

Slažete se da TopShipment po sopstvenom nahođenju može da ukine vaš pristup bilo kojoj od usluga i / ili ukloni, odbaci ili izmeni bilo koji sadržaj u uslugama, iz bilo kog razloga, uključujući ali se ne ograničavajući na razloge poput nekorišćenja servisa od strane korsnika ili ako TopShipment smatra da ste prekršili ili niste delovali u skladu sa sa letter of spirit ovog sporazuma. Slažete se da se svaki prekid vašeg pristupa našim uslugama, može izvršiti bez prethodne najave, i prihvatate da TopShipment može odmah deaktivirati ili izbrisati vaš nalog i sve relevantne informacije i fajlove na vašem nalogu i / ili zabraniti dalji pristup takvim datotekama ili uslugama.

Ako koristite sajt u suprotnosti sa ovim ugovorom, TopShipment može, po sopstvenom nahođenju, da zadrži sve podatke prikupljene tokom vašeg korišćenja sajta.

Dalje, slažete se da sajt neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za prekid ili prestanak vašeg pristupa servisima, ili prikupljanje informacija u slučaju vašeg kršenja ovog sporazuma, čak i ako je upozorio o naknadi štete .

Ako vam sajt ukine dozvolu za pristup uslugama, vaše obaveze definisane ovim sporazumom, uključujući, ali se ne ograničavajući na vaše obaveze da oslobodite TopShipment svih odgovornosti i vaša saglasnost da će sve tvrdnje koje imate protiv sajta biti povučene ostaju na snazi.

Možete ukinuti svoj nalog u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati korisničku podršku. Mi možemo da ukinemo vaš nalog ili vam na drugi način uskrattiti uslugu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga (uključujući i ponovljene povrede ugovora).

Ostalo

Odšteta

Izborom da koristite TopShipment.com slažete se da ćete osloboditi TopShipment, njegove službenike, agente, partnere i zaposlene bilo kakvih optužbi ili štete, uključujući troškove advokata od strane trećih lica nastale zbog ili koji proizlaze iz:

 1. sadržaja koji ste izabrali da priložite, okačite ili prenesete putem TopShipment.com;
 2. vaše upotrebe ili veze sa TopShipment.com;
 3. vašeg kršenja Ugovora Korisnika, ili
 4. vašeg kršenja bilo kojih prava drugih.

Razrešenje

U slučaju da imate spor sa jednim ili više korisnika (uključujući i trgovce i stručnjake koji pruzaju usluge) TopShipment.com-a , u svoje ime (i u ime bilo koga od vaših službenika, direktora, zaposlenih, agenata, prethodnika, sledbenika ) ovim neopozivo oslobadjate TopShipment, naše službenike, direktore, zaposlene, advokate, prethodnike, naslednike svih prošlih i sadasnjih potraživanja, prava, dela, uzroka akcije, problema, obaveze obeštećenja, gubitaka, obaveza, pitanja, troškova i izdataka bilo koje vrste ili prirode, uključujući, ali se ne ograničavajući na: sudske troškove i advokatske troškove, bez obzira da li su poznati ili nepoznati, skriveni, fiksni ili potencijalni, za koje se sumnja ili ne sumnja, u zakonu ili u kapitalu, koji su u vezi sa sporovima ili proističu iz takvih sporova.

Da bi se obezbedilo da oslobađanje odgovornosti predviđeno u ovom sporazumu bude u potpunosti sprovedeno u skladu sa njegovim odredbama, vi se svesno i dobrovoljno odričete bilo kakve zaštite u vezi sa oslobađanjem opisanom u ovom delu na osnovu § 1542 Građanskog zakonika Kalifornije, koji predviđa: "opšte oslobađanje se ne odnosi na potraživanja za koja poverilac ne zna ili sumnja da postoje u vreme izvršenja oslobađanja, koja bi, kada bi za njih znao, mogla materijalno da utiču njegovu nagodbu sa dužnikom ."

Pored toga, vi se ovim svesno i dobrovoljno odričete bilo kakve zaštite koja bi mogla postojati pod sličnim statutima ili principima zajedničkog zakona koji se primenjuju u državama osim u Kaliforniji i koji se odnose na izvršenje oslobađanja u ovom odeljku.

Ograničenje odgovornosti

TopShipment i njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve izgubljene dobiti ili posebne, slučajne ili posledične štete nastale na bilo koji način (uključujući i nehat) iz ili u vezi sa sajtom ili TopShipment-om ili njegovom roditeljskom, podružničkom ili pripojenom kompanijom ili našom uslugom ili ovim sporazumom.

Ni u kom slučaju mi ili naši dobavljači nećemo biti odgovorni za sumu veću 100 dolara.

Pojedini državni zakoni ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje određenih šteta. Ako se ovi zakoni primenjuju na vas, neki od ili svi navedeni izuzeci ili ograničenja možda se ne odnose na vas i vi možda imate određena, dodatna prava.

Vladajuće pravo

Slažete se da ne preduzimate nikakvu pravnu akciju protiv nas koja se odnosi na, ili proizilazi iz bilo kog od naših sajtova bez prethodnog

 • detaljnog opisa problema, činjenica i zakona od kojih vaše potraživanje nastaje, poslato preporučenom postom ili preko državne kurirske sluzbe i
 • pregovaranja sa nama makar 30 dana pre rešavanja spora.

Sva korespondencija u vezi takvog spora mora biti poslata prvo odgovornima u TopShipment.com, ili na drugi način koji TopShipment određuje s vremena na vreme.

Ovaj ugovor je regulisan zakonom Kalifornije i kao takav primenjuje se na sporazume koji se u potpunosti obavljaju u Kaliforniji između stanovnika Kalifornije i bez obzira na sukob zakona.

Sveobuhvatni sporazum

Ovaj Sporazum i nasa politika privatnosti (koja je uključena) čine celokupan ugovor i zamenjuju sve druge sporazume ili dogovore (usmene ili pismene) između vas i nas, osim onih u vezi sa tuđim pitanjima.

TopShipment.com i njegove usluge se pružaju " kakve jesu ", bez izričite ili implicitne garancije ili uslova bilo koje vrste, a mi se izričito odričemo bilo kakve garancije za prodaju, podesnosti za određenu namenu, mirnom uživanju ili nemogućnosti povrede.

Mi ne obećavamo niti garantujemo da će bilo koji aspekt sajta ili sistema raditi pravilno ili da su informacije potpune ili tačne ili da će biti stalno na raspolaganju.

TopShipment.com može sadržati linkove ka sajtovima trećih strana ili resursa. Prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni za:

 • dostupnost ili tačnost takvih sajtova ili izvora, ili
 • sadržaja, proizvoda ili usluga na raspolaganju od strane takvih sajtova ili resursa.

Linkovi ka takvim sajtovima ili resursima ne podrazumevaju bilo kakvo odobrenje takvih sajtova ili resursa ili sadržaja, proizvoda ili usluga dostupnim na takvim sajtovima ili resursima.

Prihvatate isključivu odgovornost za sve i preuzmate rizik koji proizilazi iz upotrebe takvih sajtova ili izvora. Vaša prepiska sa trgovcima ili učešće u promocijama trgovaca ili oglašivača nadjenim na TopShipment.com, uključujući plaćanje i isporuku robe ili srodnih službi, i bilo kojim drugim uslovima, uslovi, garancije ili zastupanja u vezi sa takvim poslovima su isključivo između vas i takvog trgovca ili oglašivača.

Slažete se da TopShipment nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih poslova ili kao rezultat prisustva takvih trgovaca ili oglašivača na TopShipment.com.

Pored toga, TopShipment ne odobrava, ne daje garanciju za proizvode ili usluge prodavca ili profesionalaca.

Ništa na TopShipment.com ne predstavlja reklamu za kredit kao što je definisano stavom 226.24 Uredbe Z federalnog zakona o kreditiranju.

Zakoni određenih država ne dozvoljavaju ograničenje na podrazumevanu garanciju, neki od ili svi navedeni izuzeci ili ograničenja možda semne odnose na vas i vi možda imate dodatna prava.

Prosleđivanje

Saglasni ste da ovaj sporazum i svi sporazumi i informacije sadržani u ovom tekstu mogu biti automatski prosleđeni od strane TopShipment-a, po sopstvenom nahođenju, trećoj strani. Vi ne možete proslediti svoje obaveze nekom drugom.

Bez agencije

Ovaj ugovor ne osniva nikakvu agenciju, partnerstvo, zajedničko ulaganje, radni odnos ili franšize. Naša nemogućnost da delujemo u određenoj okolnosti ne lišava nas prava da se ponašamo u skladu sa tom ili drugim okolnostima.

Viša sila

Oslobađamo se odgovornosti za bilo kakve probleme izazvane faktorom van naše kontrole.

Razdvojivost

Ukoliko se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom ili neprimenljivom od strane nadležnog suda, preostale odredbe ugovora će ostati u punoj snazi, a ta odredba će se tumačiti tako da se može izvršiti u najvećem dozvoljenom obimu zakona.

Odricanje

Bilo kakvo odricanje od bilo koje odredbe ovog Ugovora će biti efikasno samo ako je u pismenoj formi i potpisano od strane TopShipment-a.

PRIHVATANJE USLOVA OD STRANE KORISNIKA KOJI KORISTE USLUGE FIRMI KOJE OMOGUCAVAJU PRIVATNE POSTANSKE SANDUCE

Ovo prihvatanje uslova je obavezno na osnovu člana 17538,5 Poslovnog i profesionalnog kodeksa.

Svako lice koje koristi usluge privatnih poštanskih sandučića za primanje robe a koje uslugu dobija u državi Kaliforniji mora pročitati i potvrditi prijem sledeće izjave koja treba da se čuva u arhivi u CMRA i biće dostupna na zahtev Odeljenju za potrošačka pitanja ili bilo kom izvršnom organu koji vodi istragu.

Time sto sam zatražio uslugu i dobio na korišćenje privatno poštansko sanduče u državi Kaliforniji, priznajem da:

 1. Dužan sam da obelodanim svoju stvarnu adresu ili mesto boravka na USPS obrascu 1583 ili drugom obliku koji može kasnije biti razvijen i dalje se slažem da ću pružiti pismeno obaveštenje CMRA-u o bilo kakvim naknadnim izmenama kućne adrese ili mesta stanovanja.
 2. Potpisom ispod, neopozivo ovlašćujem CMRA da deluje kao moj agent za službu procesa primanja pravnih dokumenata koji mi mogu biti dostavljeni. Ovo ovlašćenje će važiti od datuma ovog sporazuma do dve godine posle obavestenja da je usluga prekinuta. Razumem da će CMRA:
  (a) ostaviti kopiju dokumenata ili obaveštenja da su dokumenti primljeni u mom poštanskom sandučetu ili drugom mestu gde obično dobijam svoju poštu, i
  (b) poslati sve dokumente poštom na kućnu ili drugu adresu poslednju poznatu CMRA.

Ja dalje prihvatam da razumem da je korišćenje privatnog poštanskog sandučeta servis za komercijalne svrhe u državi Kalifornija koji od korisnika zahteva da se pridržavaju svih važećih zakona, uključujući i član 17538,5 Poslovnog i profesionalnog kodeksa i zakona kojim se zabranjuje nelojalna konkurencija i lažna reklama kao sto je navedeno u odeljcima 17200 i 17500 Poslovnog i profesionalnog kodeksa.

Kršenje ovih zakona može rezultirati krivičnim ili građanskim kaznama ili oboje. Ja razumem da bi obrazac usluga SAD-a 1583, koji mora biti pripremljen za svakog korisnika usluge privatnog poštanskog sandučeta, trebalo dostaviti lokalnoj SAD-pošti i kopija obrasca mora biti zadržana od strane CMRA i dostupna na zahtev Odeljenja za potrošačka pitanja ili bilo kojim drugim organom koji sprovodi istragu. Ovim putem se slažem i prihvatam da poštujem sve navedene uslove.